Primiti acest chestionar ca urmare a colaborarii pentru evenimentul Swissbau 2020. Va rugam sa acordati cateva minute pentru completarea lui. Feedback-ul dumneavoastra este important pentru noi.

You are receiving this survey as a result of the collaboration for the event Swissbau 2020. Please allow a few minutes to complete it. Your feedback is important to us.

1. Cum apreciaţi calitatea serviciilor oferite de organizaţia noastră?1. How do you appreciate the quality of the services offered by our organization?
Foarte slabVery weak

SlabWeak

ModeratModerate

BineGood

Foarte bineVery Good

2. Cum apreciaţi respectarea termenelor de planificare a serviciului?2. How do you appreciate the deadline agrements of the project?
Foarte slabVery weak

SlabWeak

ModeratModerate

BineGood

Foarte bineVery Good

3. Cum apreciaţi respectarea termenelor de implementare a serviciului?3. How do you consider compliance with the terms of service implementation?
Foarte slabVery weak

SlabWeak

ModeratModerate

BineGood

Foarte bineVery Good

4. Cum apreciaţi suportul acordat de echipa Kamrad ?4. How do you appreciate the support provided by the Kamrad team?
Foarte slabVery weak

SlabWeak

ModeratModerate

BineGood

Foarte bineVery Good

5. Cum apreciaţi modul de comunicare din punctul dumneavoastra de vedere?5. How do you appreciate the way of communication from your point of view?
Foarte slabVery weak

SlabWeak

ModeratModerate

BineGood

Foarte bineVery Good

6. Cum apreciati flexibilitatea Kamrad Advertising la solicitarile dvs referitoare la implementarea unor cerinte noi sau modificari?6. How do you appreciate the flexibility of Kamrad Advertising in your requests regarding the implementation of new requirements or modifications?
Foarte slabVery weak

SlabWeak

ModeratModerate

BineGood

Foarte bineVery Good

7. Cât este de probabil să ne recomandați mai departe?7. How likely are you to recommend us further?
Deloc probabilNot likely

Putin probabilNot very likely

ModeratModerate

ProbabilVery likely

Foarte probabilMost likely

8. Feedback/sugestii/reclamatii8. Feedback/suggestions/complaints